Stroj za mletje mesa in klobase

V izbranih gostinskih obratih je treba zamrzniti zamrznjeno meso. Nato se morate opremiti s potrebno napravo za zadnji konec, ki se imenuje volkovi. Tak¹ni volkovi so precej velik elektrièni stroj, ki je lahko odlièen vnos za vstavljanje telesa v zamrznjeno stran, na voljo pa je tudi jed, ki jo je treba narezati na manj¹e kolièine.

To oblikuje moèan pritisk na zamrznjeno meso. Kot vemo, so zamrznjeni izdelki te¾ki, vendar ne zahtevajo rezanja z ostrim no¾em - pod vplivom moènega udarca ali pritiska se zlomijo v nizke dele. Toèno to se dogaja s telesom v volkovih, ki temelji na celotnem naèelu vplivanja na mlin za meso.

Volkovi za zamrznjeno telo so bili izdelani iz izjemno dragocenega razreda, trajni in neprekinjeni, zelo neobèutljivi na mehanske po¹kodbe. Zagotavljajo trde materiale za rezanje, njihova struktura pa mora biti bolj odporna kot mletje. Volkovi za gastronomijo so obièajno narejeni iz litega ¾eleza, katerega material zagotavlja trajnost naprave. Elektrièno napajajo, stro¹ki takega orodja pa so okoli tisoè in pol v posebnih trgovinah z opremo za gostinstvo. Pri uspehu delikatesnih podjetij je potreben zadnji odhodek, saj je v takih razmerah zelo pogosto treba razdrobiti predhodno zamrznjeno meso, nato pa samo tako zmleto, ki je izpostavljeno toplotni obdelavi. Poleg tega se v posameznih podjetjih, kot dokazilo o predelavi mesa, zmelje v zamrznjene oblike, nato pa se pakira v posamezne folije, ker jih odtaljevanje mesa zmelje, nato pa zamrzovanje ni zdru¾ljivo s sanitarnimi in epidemiolo¹kimi standardi. Za rezanje novega ali odmrznjenega mesa, ki ga uporabljajo drugi stroji, namenjeni za bru¹enje mehkega mesa, je njihova konstrukcija in delovanje v stiku z njim prav tako razlièna, volkovi za zamrznjeno telo pa so ¹e vedno stroji z nekoliko veèjimi dimenzijami, zato se tudi ne uporabljajo pogojih.