Povrsinsko namescena elektricna napeljava v cevi

Električna napeljava je zapleten organizem, v katerem mora vse delovati skupaj. Če določen element odpove, lahko pride do pomembne nesreče. Najpogosteje se drži velikega električnega udara ali požara, v katerem bodo ljudje še vedno lahko ubiti. In skrbeti je treba za električne napeljave, redno pregledovati usposobljeni električarji in vse napake je treba sproti odpravljati.

Izbira zaščit je najpomembnejša vloga v vsaki električni napeljavi. Naše bitje ali zdravje so lahko odvisni od tega odločilnega elementa. Zaščite je treba izbrati na trdnosti strani. Vzeto iz glavne varovalke, ki mora pri sklepanju pogodbe o dobavi električne energije uporabiti nazivni tok, kot ga določa elektrarna. Povezana je tako, da bi bilo slabo dobiti večjo vsoto električne energije, kot kaže zadnja norma. Da bi se to zgodilo, bi električne žice pred našo hišo ali delovnim domom izgorele.Nato imamo števec električne energije in posledično glavno stikalno ploščo. Ta stikalna plošča je v središču električnega sistema. Vsako vezje se začne prav tam. Vse je zavarovano s primerno varovalko, s fiksnim nazivnim tokom. Izbira zaščit naj premakne profesionalni električar, ki nam bo pred izvedbo projekta pripravil električno napeljavo. Na tem prehodu bo določeno, koliko krogov se obravnava, kaj oskrbujejo in katero gibanje se bo v njih pretakalo. Potem je izredno pomembno, kajti to si želi izbrani prerez prevodnikov in posledično varovalka s pravilnim nazivnim tokom. Praviloma je več kot uporaba tako imenovane selektivnosti zaščit, zahvaljujoč kateri se v primeru kratkega stika izključi samo odklopnik, ne pa tudi glavna zaščita, ki bi odrezala željo po vsem v hiši.