Ni prostora v icloud

Vsi se prito¾ujemo nad stalnim pomanjkanjem poklica v omarah, na policah, na splo¹no v tovarni. Veliko ¹tevilo oblaèil, knjig, kozmetike in edinstvenih vsakdanjih materialov zavzema na¹ ¾ivljenjski prostor in se poèuti dragocene kvadratne metre. Seveda, da bi se ukvarjali s tem, lahko preprosto podarimo ali zavr¾emo nepotrebne predmete, ¾al pa odhod z njimi ni lahka stvar s seznama.

Nekaterim smo pritrjeni, drugi pa je ¹koda, da ga zavrnemo, ker smo ga za to plaèali drago. Pri tem lahko pomagajo pametni pakirni in za¹èitni sistemi. Pomembno je, da je skladi¹èenje oèitno, da pride v akcijo in da nima preveè èasa.

Pijaèa iz sistemov je izdelava oblaèil po sezoni. V trenutnem poletnem slogu uporabljamo le poletne obleke v omarah in pozimi le pozimi. To bo prepreèilo praske na omarah, kot dokaz za smuèanje, nikjer ne najdemo volnenega spodnjega perila, hkrati pa smo pri roki nekaj kopalnih oblek.

Nahrbtniki za vakuumsko pakiranje so zelo preprosti. Naèelo obstoja tak¹nih vreè je izredno nizko. Vsaka vreèa ima posebno luknjo, skozi katero vstavimo sesalno cev. Sesalnik po vklopu sesuje zrak iz notranjosti vreèke in pu¹èa vakuum v sredini. V najnovej¹i tehnologiji je vreèa moèno obremenjena, zato zavzame manj prostora. Po odstranitvi zraka odstranite cev sesalnika in privijte odprtino vreèe s posebno matico. V sodobni mo¾nosti zavarovanih oblaèil, pogosto tiste, specifiène kot za dokazilo o jakni ali puloverji postavi stran pod posteljo ali zgornji polici garderobe. Vstavki v vakuumskih vreèah lahko z lahkoto polo¾ijo èas brez izgube dragocenega prostora v omarah. Uporaba tak¹nih nahrbtnikov je izredno modna med iznajdljivimi gospodinjami.

Da, to je tisto, kar moramo dobiti od dobre oblike in programov. Vse je mogoèe premagati, vse je v osredotoèanju in oblikovanju uèinkovitega akcijskega naèrta, domaèa nered pa nas ne more preseèi.