Izmenjavo papirja na fiskalni blagajni elzab alfa

Kot veste, vedno pride do napak. Veè v uspehu blagajne. To se mi je zgodilo. Morala jo je zamenjati in ugotovila sem, da dela v zelo redkih primerih, o èemer nisem imel pojma. Najprej - preprosto odpoved, katere storitev ni oblika popravila ali okvare fiskalnega spomina. Nauèil sem se, da je zelo redka. Torej si lahko preberete pred davènim uradom, nato pa si zamenjajte spomin. In kaj, èe ni dodatne obravnave?

Nato je treba napravo poslati proizvajalcu in pripraviti laboratorijsko branje. Kdaj je primerna menjava blagajne? No, ko je bil spomin poln. Vendar ima vsak pomnilnik omejen prostor. V fiskalnem znesku je odvisno od ¹tevila dnevnih poroèil. Tukaj, kot prej, beremo pred davènim uradom in nato zamenjamo spomin. Pri spreminjanju blagajne je potrebna tudi sprememba davène ¹tevilke. To bo zagotovo ostalo med preoblikovanjem podjetja. Ta ¹tevilka obstaja za doloèeno ¹tevilo, vneseno v pomnilnik. Tukaj jo morate prebrati tudi pred davènim uradom. Izpolniti je treba ustrezen obrazec in delavec mora izpolniti poroèilo o takem branju. Ali lahko kupimo in zamenjamo spomin ...? No, ne! Tak¹no spremembo lahko ustvari samo spletno mesto proizvajalca. Seveda, èe smo denar kupili v lepi trgovini - vsi se z njimi ukvarjajo pogosto, ker obstaja storitev. netaka izmenjava lahko traja veè dni. Po zamenjavi pomnilnika je treba napravo ponovno programirati. V tem primeru se mora registracija blagajne v davènem uradu ponovno opraviti. & Nbsp; Izbere veliko èasa, ki ga bomo dobro prihranili, èe kupimo blagajno na pravem mestu.Vsaka elektronska naprava je nezanesljiva in ne vpliva na to. To ¾ivljenje in delovanje moramo spoznati. Prav tako se moramo zavedati, kaj storiti, èe pride do take napake. Najbolje je, da lahko poklièete sobo, kjer smo dosegli blagajno, in vpra¹ate, kaj je naslednje? Na sreèo nam bo vedno veè takih trgovin olaj¹alo pot skozi Poljsko.