Gradnja modularnih hi

NeofossenNeofossen -

Insoft PC Market je izjemno prilagodljiv program, tako za manj¹a podjetja kot tudi za supermarket - in vse dolgujemo modularni gradnji. Pomemben modul obstaja v ¾epnem prostoru celo zaèetnika podjetnika. Razvojno moè enote lahko predstavimo z novimi elementi. PC trg je uporabniku prijazen program, ki ga poljski potro¹niki z veseljem izberejo. Najnovej¹a razlièica Pc Market 7 je programska oprema, namenjena trgovskim verigam za odrasle.

Kaj boste dobili z uporabo PC trga?V vsaki podrobnosti boste vedeli, koliko zaslu¾i va¹a trgovina. Program dobro Than nato ¹teje. Preverite, kateri artikli so va¹i najbolj¹i kupci ali ki jih sploh ne kupite. Program vam bo povedal, kateri ponudnik vam omogoèa najenostavnej¹e cene. Vedno boste na tekoèem z zaraèunavanjem: kdo in koliko je veè denarja za plaèilo. Program bo kadarkoli doloèil, koliko denarja imate v predalu. Pri vnosu dobavnih dokumentov lahko prihranite veliko èasa. Vse kar morate storiti je, da jih bo va¹ ponudnik poslal & nbsp; vam prek interneta. Boste naredili inventar hitreje, ¹e posebej, èe uporabljate komentarje zbiralcev informacij. Na policah lahko preprosto natisnete nalepke. Za svojo postavitev lahko neodvisno oblikujete blagovno znamko. Med dostavo jih bo program natisnil za druge izdelke. Zahvaljujoè dogovoru s tiskalniki èrtne kode, je izpis veè sto oznak za izdelke le nekaj sekund.

Na domaèem trgu programske opreme deluje veè enot za maloprodajna mesta. Najbolj priljubljene ideje so: PC-Market, Mercury in Store 2000. Program PC-Market je najnovej¹a pijaèa.

Zgrajen je za upravljanje trgovine, supermarketa, trgovca na debelo ali verige trgovin. Veè kot tri tisoè maloprodajnih mest jih hitro sprejme. Enostavna in umirjena uporaba, na intuitiven naèin vam omogoèa upravljanje z blagom in seznamom potro¹nikov. Bogato opremljen modul za analizo in poroèanje zaslu¾i posebno pozornost.

Izbira te ideje je doloèila veè dejavnikov. Prviè, enostavno je, podpira ¹tevilne vrste komercialnih in skladi¹ènih dokumentov ter deluje brezhibno z veèino odprtih fiskalnih naprav na trgu in vse vrste opreme, ki se lahko registrira na pozicijah trgovanja: etiketirne tehtnice, cenovni skenerji, zbiralci podatkov ali tiskalniki.