Centralo moderno 250 sesalnik

Veliko nas med èi¹èenjem se vsekakor bori z razpr¹enim prahom v sledovih, ki je v oèi¹èenem prostoru, s snovmi, ki pogosto povzroèajo zelo resne alergijske simptome. Ukvarjanje z njim se zdi bolj praktièno, kot si mislimo. Namestitev 100% sesalnikov vam omogoèa, da se znebite umazanije in mikroorganizmov zunaj stavbe, brez pretiranega hrupa.

Revitalum Mind Plus

Centralni sesalniki so sistem kanalov, ki se nahajajo na profesionalnih stenah hi¹e in se zavedajo odlaganja odpadkov do centralne osebe, ki se nahaja v kleti, shrambi ali gara¾i. Èistilna ¹oba in cev sta prikljuèeni na sesalne vtiènice, ki so razporejene v bloku. Ko je cev prikljuèena na eno od vtiènic, se centralna enota samodejno prilagodi. Posesani zrak po loèevanju prahu se izvaja zunaj stavbe, posodo za odpadke pa je treba izprazniti enkrat na nekaj mesecev. Zakaj je osrednji sesalnik tako praktièen in èistej¹i kot obièajni sesalnik? Sesanje je pomembna nova tehnologija inteligentnega doma, ki poveèa vrednost na¹ih parcel in izbolj¹a ¾ivljenjski standard. Mnogi od njih uèinkovito filtrirajo zrak v stanovanju, prav tako ne pu¹èajo raztresenega prahu prahu, ki je veliko zanesljive re¹itve, zlasti za alergike, v nasprotju s tradicionalnim sesalcem. Zrak iz sesalnika, ki povzroèa alergene in mikroorganizme, piha zunaj stavbe, èi¹èenje s tak¹nim sesalcem za kljuèe je bli¾je, bolj priroèno in bolj popolno. Ena od slabosti je, da s postavitvijo pomembne enote na neznano mesto bistveno zmanj¹amo hrup med èi¹èenjem. Zaradi pomanjkanja napajalnega kabla je ni treba vzeti kot obièajen sesalnik, celotna instalacija, ki vodi prah, je skrita v stenah, enostavna in fleksibilna sesalna cev pa nam omogoèa, da dose¾emo tudi najbolj oddaljene vogale, ne da bi morali dvigniti sesalnik. Ni smiselno za uporabljene filtre, sesalna moè sesalnika je mirna, prav tako ne omejuje ¹tevila polnjenja rezervoarja, seveda, ko potem nastane prostor v nekdanjem sesalniku.